Mistrzostwa Dolnego Śląska w Szachach Szybkich

Legnica, 30 listopada 2019 r.

Serwis z wynikami turnieju

Cel imprezy:
Wyłonienie Mistrzów Dolnego Śląska w Szachach Szybkich, popularyzacja szachów w Legnicy i na Dolnym Śląsku.

Organizator:
KSz Miedź Legnica, Urząd Miasta Legnica, Dolnośląski Związek Szachowy.

Uprawnieni do gry:
Mieszkańcy Dolnego Śląska (zameldowani na stałe) lub członkowie dolnośląskich klubów szachowych zarejestrowanych w DZSzach.

Termin i miejsce:
30 listopada 2019 r. (sobota), LETIA BUSINESS CENTER Legnica ul. Rycrska 24

System rozgrywek, tempo gry:
System szwajcarski 9 rund, tempo gry – 10 min + 5 sek/pos. dla zawodnika.
Dopuszczalne spóźnienie na rundę 10 minut.
W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE. Turniej zostanie zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.
O kolejności zajętych miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku równości, punktacja pomocnicza, w następującej kolejności: system Buchholtza uśredniony, system Buchholza pełny, progress, liczba zwycięstw, ranking uzyskany.

Zgłoszenia:
Na adres sędziego głównego rafal@siwik.pl lub poprzez formularz zgłoszeniowy https://chessmanager.com/pl/tournaments/5708612892622848/signup do dnia 28 listopada 2019 r. godz. 20:00. Po tym terminie wpisowe zostaje zwiększone o 5 zł.
Zapisy i opłata wpisowego w dniu imprezy od godz. 9.00 do 9.45.
I – runda rozpoczyna się o godz. 10.00.

Wpisowe:
20 zł dla osób zgłoszonych do 28.11.2019, 25 zł dla osób zgłoszonych po terminie.
Zawodnicy z tytułami GM, IM, WGM, WIM zwolnieni z wpisowego.

Nagrody:
a) główne:
I m. – 600 zł, II m. – 400 zł, III m. – 300 zł, IV m. – 200 zł, V m. – 150 zł, VI m. – 100 zł, VII-X – 50 zł.

b) kobiety:
I m. – 150 zł, II m. – 100 zł, III m. – 50 zł przy udziale minimum 6 zawodniczek.

c) zawodnicy o rankingu od 1700 do 2100 FIDE
I m. – 100 zł, II m – 70 zł, III m – 50 zł

d) zawodnicy o rankingu od 1301 do 1699 FIDE
I m. – 100 zł, II m – 70 zł, III m – 50 zł

e) zawodnicy o rankingu do 1300 FIDE lub bez rankingu FIDE
I m. – 100 zł, II m – 70 zł, III m – 50 zł

Zawodnik ma prawo do jednej nagrody – wyższej, przy równych nagrodach zawodnik otrzymuje nagrodę z klasyfikacji dodatkowej (wg. powyższej kolejności).

Inne:
Liczba miejsc ograniczona do 120 zawodników, decyduje kolejność zgłoszeń. Ostateczna interpretacja Komunikatu należy do organizatora. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Udział w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) organizowanego przez K.Sz. Miedź Legnica (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z póź.zm.), a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych K.Sz. Miedź Legnica.